Visjon og verdier

Vår visjon:

Vi tror på Guds kjærlighet til alle mennesker. Vi vil derfor elske og tjene ham, hverandre og våre naboer, og sammen bygge et levende menighetsfelleskap.

 

Vi ønsker å være:

Rotfestet - i Jesus Kristus og hans liv, død og oppstandelse.

Rause - både med hverandre og vår neste med vår tid, våre eiendeler og våre talenter.

Relevante - slik at evangeliet om Jesus blir forståelig, synlig og aktuelt.

Rocka - være et fellesskap for alle mennesker, uansett bakgrunn og livsstituasjon. 

Relasjonelle - slik at vi sammen føres inn i et levende felleskap med Gud.

Powered by Cornerstone