Praxis

Vi formes i stor grad av det vi gjør. I Bergprekenen legger Jesus ut hvordan livet som en etterfølger av han skal se ut. Han avslutter med å si at “den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.” (Matt.7,24) Som kristne kalles vi ikke bare til å tenke, mene, føle og oppleve, men også til å gjøre.

Praxis er vårt arbeid med å oppdage, gjenoppdage og verdsette praksiser som kan hjelpe oss til å leve det livet Jesus kaller oss til.

Mengheten jobber nå med følgende under "Praxis-paraplyen":

  • BibelFellesskap - Vi bruker Lectio divina som verktøy, og på samlingene leser vi en bibeltekst, bruker tid på å få teksten under huden, samtaler om den og bruker tid i stillhet.
  • BibelPraxis - Vi bruker Operatio divina som verktøy, og samlingen er basert på det samme som BibelFellesskap, men vi tar med oss noen trospraksiser fra teksten som vi deler med en liten gruppe og praktiserer i ca en måned.
  • FamiliePraxis - Basert på begge de overnevnte punktene, men tilpasset familie med voksne og barn.

Sjekk kalenderen for når neste samling blir.

Kontaktperson: Aleksander Gundersen - send epost

Powered by Cornerstone