Smågrupper

Hånes misjonskirke er en relasjonell menighet. Derfor er de små og nære fellesskapene er en viktig del av menighetsfelleskskapet, og vi møtes i mindre grupper for å dele tro og liv, ha det sosialt og be sammen.

Som en del av vårt smågruppearbeid har vi også Bibelfellesskap, hvor vi leser en bibeltekst sammen og deler tanker og erfaringer. Det er også satt av tid til å sitte i sammen i stillhet.

Ønsker du å bli med i en smågruppe? Ta kontakt på mail

Powered by Cornerstone