Diakoni

Vi ønsker å bygge tettere fellesskap med lav terskel for å oppsøke hverandre når vi eller andre trenger det. Hilde og Reidar Salvesen er tilgjengelig for samtaler og forbønn og vil ta initiativ til andre arenaer for felleskap.

Har du behov for samtale eller ønsker du å bidra? Ta kontakt med Hilde på tlf.: 406 12 975

Diakoni
Powered by Cornerstone